Nieuw dak in 24 uur bvba

Renovatiepremie


Premie te verkrijgen bij de installatie van een overzetdak of dakvernieuwing

Dankzij de renovatiepremie is het mogelijk om 20 % (of tot zelfs 30% in bepaalde gevallen) van de dakvernieuwing terug te krijgen via de Vlaamse renovatiepremie.

Alle factoren en randvoorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen staan vermeld in de infobrochure over de renovatiepremie van de Vlaamse overheid.

Deze brochure kan u ook bij ons op aanvraag opvragen.

Naast de renovatiepremie bestaat er ook een Vlaamse verbeteringspremie die voor kleinere dakprojecten een premie tot 1.250€ kan opleveren.

De verbeteringspremie is echter niet combineerbaar met de renovatiepremie. Wel komt de verbeteringspremie bij kleinere dakprojecten mogelijk gunstiger uit dan de renovatiepremie. Wij adviseren u graag over welke premie u het best aanvraagt.

Premie dakwerken

 


Isolatiepremie

Laat uw dak isoleren en geniet ook in 2018 nog van de dakisolatiepremie van uw netbeheerder Eandis of Infrax. Deze premie bedraagt 6€/m² per geïnstalleerde m² dakisolatie met een rd waarde vanaf 4,5m²K/W. Dit is een equivalent van ongeveer 10cm dikte PIR dakisolatie

Dit geldt enkel voor isolatie dat werd aangebracht door uw aannemer, die ook voor de nodige attesten zal zorgen.

Wij leveren de nodige documenten en attesten af en begeleiden u in de aanvraag van deze premies

Bekijk gerust onze dakisolatie-oplossingen voor overzetdaken. 
 
MEER INFORMATIE